Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ

Korzyści wynikające ze stosowania systemów zintegrowanych

zarządzenie, tworzenie kanałów informacyjnych, podniesienie wiarygodności informacji...

Na podstawie wyników badań przeprowadzonych w pięciu wiodących firmach USA orientacyjne wskaźniki korzyści można określić jako:

Tagi   informatyczne systemy zarządzania   korzyści   korzyści zsi   zarządzanie   zsi