Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ

Komputerowo wspomagane przetwarzanie informacji

Zastosowanie komputerów do przetwarzania informacji i rozwój informatycznych systemów zarządzania w istotny sposób oddziałuje na funkcjonowanie biznesu.

Wśród najważniejszych oddziaływań wymienić należy:

Ułatwienie wzrostu skali biznesu.
Po zainstalowaniu zautomatyzowanego systemu przetwarzania informacji większość menedżerów odkrywa, że możliwe jest rozszerzenie działalności firmy nawet bez konieczności dokonywania zasadniczych zmian.
Mniej urzędniczej pracy biurowej.
Zastosowanie komputerów zmniejsza zapotrzebowanie na pracowników biurowych, którzy w przeszłości przetwarzali informację w sposób ręczny.
Zmniejszenie kosztu przetwarzania informacji.
Komputery mogą przetwarzać informację po znacznie niższym koszcie niż ludzie. Koszt przetwarzania informacji w odniesieniu do jej wielkości generowanej na wyjściu systemu uległ drastycznemu obniżeniu.
Automatyzacja niektórych decyzji.
Wiele organizacji stosuje komputery do automatyzacji poszczególnych decyzji na niskim szczeblu decyzyjnym.
Dostępność większej ilości informacji i jej lepsza jakość.
Komputery znacząco zwiększyły ilość informacji dostępnej dla menedżerów. większość dostępnej obecnie informacji nie byłaby osiągalna przy ręcznych systemach przetwarzania z powodu bariery koniecznych nakładów pracy i czasu niezbędnego dla dokonania obliczeń.

Tagi   informatyczne systemy zarządzania   zarządzanie