Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ

Komputer i system komputerowy

Komputery i systemy komputerowe są narzędziem szeroko rozumianej informatyki, a teoretyczne i techniczne zagadnienia ich budowy, projektowania i eksploatacji tworzą odrębną dziedzinę zwaną teorią i techniką komputerów lub inżynierią komputerów.

Komputery są urządzeniami elektronicznymi (cyfrowymi), które służą do automatycznego przetwarzania danych według zadanych algorytmów zapisanych w postaci programu umieszczonego w pamięci.

Algorytm jest to zbiór reguł rozwiązania określonego zadania, tj. przetworzenia informacji wejściowych (danych) na informacje wyjściowe (wyniki), w skończonej liczbie kroków. Algorytm zapisany w języku programowania komputera nazywa się programem, a zbiór programów tworzy oprogramowanie komputera. Przez system komputerowy należy rozumieć zorganizowany układ dwóch wzajemnie ze sobą powiązanych elementów, którymi są:

Ponad połowa komputerów osobistych używanych w miejscach pracy i nauki jest podłączona do sieci komputerowych. Sieć komputerowa jest systemem komunikacyjnym pozwalającym komputerom na przesyłanie i dzielenie się danymi oraz zasobami - programami, drukarkami, połączonymi z odległymi komputerami sieciowymi czy systemami poczty elektronicznej.

Tagi   algorytm   hardware   informatyczne systemy zarządzania   komputer   komputer i system komputerowy   oprogramowanie   system komputerowy   zarządzanie