Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ

Cele i korzyści zastosowań telekomunikacji

Powody zastosowań, Przykłady Korzyści

Cele geograficzne

Szybkość

Koszt

Cele strategiczne

Wspomaganie powiązań w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej Elektroniczna wymiana danych o transakcjach z dostawcami i klientami Szybka, wygodna obsługa klientów i dostawców

Tagi   cele i korzyści zastosowań telekomunikacji   informatyczne systemy zarządzania   telekomunikacja   zarządzanie