Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ

Struktury informatycznych systemów zarządzania:

Struktura funkcjonalna stanowi zbiór celów i zadań systemu oraz ich wzajemnych współzależności.

Struktura informacyjna składa się z dwóch podstawowych elementów:

  1. zasobów informacyjnych
  2. zbioru metainformacji

Struktura techniczna jest utworzona z zastosowanych w przetwarzaniu środków technicznych wraz z oprogramowaniem. Strukturę przestrzenną należy rozumieć jako zbiór miejsc środowiska, w których rozmieszczone są obiekty systemu określone w trzech poprzednich strukturach.

Struktura konstrukcyjno - technologiczna przedstawia istotę konstrukcji systemu informatycznego oraz stosowaną w nim technologię przetwarzania danych

Tagi   informatyczne systemy zarządzania   siz   struktura   system   system informatyczny zarządzania   zarządzanie