Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ

Systemy Automatyzacji Biura SAB - Office Automation

System OAS dzięki specjalistycznym programom zapewniają komunikację z użytkownikiem w zakresie gromadzenia, przetwarzania i przesyłania informacji.

Do znanych programów należą edytory tekstów, poczta elektroniczna czy oprogramowanie służące do obsługi faksów, modemów itp.

Systemy Wspomagania Decyzji SWD - Decision Support System DSS stanowią współcześnie najwyższy poziom systemów informatycznych zarządzania.. Ich rolą jest analiza istniejącej sytuacji na podstawie zadanych kryteriów, szacowanie zmian zachodzących w obiekcie i jego otoczeniu za pomocą modeli ekonometrycznych. Oprócz tego powinny one pozwolić na analizę wybranych problemów decyzyjnych włącznie z możliwością wyboru i prezentacji najoptymalniejszych wariantów decyzyjnych z punktu widzenia zadanych kryteriów. Systemy te są wykorzystywane na najwyższych szczeblach zarządzania.

Systemy ekspertowe SE - Expert System ES są najnowszym rodzajem systemów informatycznych. Ich rozwój związany jest z powstaniem Systemów Sztucznej Inteligencji SSI - Artificial Intelligence AI. Głównym celem ich tworzenia jest rozwiązywanie specyficznych problemów poprzez porównanie bieżącej sytuacji ze zgromadzoną wiedzą ekspertów na temat problemu o podobnych symptomach zaistniałego w przeszłości oraz wnioskowanie, na tej podstawie, o możliwościach rozwiązania problemów pojawiających się po raz pierwszy. Systemy ekspertowe mogą zawierać wszystkie elementy składowe jak system SWD, specyficzną jego cechą jest jednak baza wiedzy wraz z systemem zarządzania bazą wiedzy. Interfejs użytkownika jest rozbudowany o możliwości prowadzenia dialogu umożliwiającego proces uczenia się systemu oraz wykorzystania wiedzy do diagnoz i prognoz pomagających rozwiązać problem decydenta.

Tagi   informatyczne systemy zarządzania   sab   systemy automatyzacji biura   zarządzanie