Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ

Podział sieci ze względu na zasięg działania

lokalne, miejscie, rozległe...

Podział sieci lokalnych LAN

Dla użytkownika podstawowe znaczenie mają sieci lokalne LAN, zaś sieci miejskie i rozległe można traktować jako narzędzie umożliwiające połączenie sieci LAN. Sieci lokalne można dzielić ze względu na:

Przez architekturę sieci lokalnej rozumie się sposób rozdziału funkcji sterujących pomiędzy komputerami sieci. Ze względu na to kryterium rozróżnia się:

Drugim kryterium podziału jest zastosowana topologia sieci. Topologia sieci oznacza sposób, w jaki stacje robocze i serwery są ze sobą połączone, a także jakie konfiguracje przestrzenne tworzy okablowanie sieci. Ze względu na to kryterium rozróżnia się sieci o topologii:

Trzecim kryterium podziału lokalnych sieci komputerowych jest zastosowana technologia przesyłania danych. Na technologię przesyłania danych w sieciach komputerowych składa się wiele elementów, ale najważniejszy jest protokół transmisji. Protokół transmisji ustala formaty danych przesyłanych między komputerami (formaty ramek, zasady interpretacji nagłówka i innych elementów sterujących w komunikacie) oraz sposób tworzenia, przebiegu i zakończenia połączenia. W chwili obecnej najczęściej używane protokóły to:

Dwa pierwsze stosowane są do obsługi sieci lokalnych, trzeci częściej stosuje się do obsługi sieci szkieletowych, łączących ze sobą różne sieci lokalne.

Porównanie protokółów sieciowych.

Kilka pojęć w temacie

Tagi   informatyczne systemy zarządzania   lan   local area network   sieci lokalne   zarządzanie  

Porównanie protokółów sieciowych.
CechaEthernetToken RingFDDI
Szybkość transmisji10 Mb/s100 Mb/s4/16 Mb/s100 Mb/s
MediumŚwiatłowódkabel koncentryczny, skrętka Skrętka Światłowód, skrętka
Zasięg do 2,5 km do 400 m do 100 km