Metody organizacji i zarządzania

Metody organizacji i zarządzania

wykład 1

Technik zarządzania jest bardzo dużo - jest to spowodowane tym, że istnieją różne przedsiębiorstwa a i te egzystują w różnych czasach.

Teoria organizacji i zarządzania obejmuje:

Pszczółkowski: Sposób osiągania celów przez uporządkowaną działalność; świadomie i konsekwentnie zastosowany sposób postępowania.

Do przemyślenia: Czy metoda i technika to to samo? Które z tych pojęć jest szersze?

Klasyfikacja wg. Zieniewicza (Zieniewicz)

Ukierunkowanie na wzrost produkcji - zarządzanie przez alternatywę, cele, delegowanie, innowację; instruowanie; kontrola; wyjątki; wyniki; wytyczne; ofensywne zadania zarządzania

Ukierunkowanie na podstawę stosunków międzyludzkich - zarządzanie przez integrację; komunikację; konflikt; motywację; partycypację; podstawowe decyzje

[1] 2 3

Tagi   bieniok   organizacja   produkcja   techniki zarządzania   zarządzanie   zieniewicz