Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 39

Dźwignia finansowa, sposób liczenia i wykorzystanie

DŹWIGNIA FINANSOWA - zwiększenie się rentowności kapitałów własnych następuje w wyniku zwiększenia udziału kapitałów obcych.

archimedes level

Dodatni efekt dźwigni finansowej wystąpi gdy:

PUNKT GRANICZNY DŹWIGNI FINANSOWEJ - poziom zysku przed spłatą odsetek i opodatkowania, który gwarantuje osiągnięcie identycznej rentowności kapitału własnego bez względu na to czy jest udział kapitału obcego czy nie.

Dźwignia finansowa obrazuje relacje między zyskiem operacyjnym a zyskiem brutto:

Dźwignia finansowa = zysk operacyjny / zysk brutto,

to

Przyrost zysku brutto = przyrost zysku operacyjnego x Dźwignia finansowa

Każdy typ dźwigni (operacyjna, finansowa lub łączna) może być użyty jako narzędzie w planowaniu finansowym. W praktyce dźwignie są wykorzystywane w podejmowaniu decyzji dotyczących:

Tagi   dźwignia finansowa   finanse i rachunkowość