Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 22

Sposoby i skutki finansowania deficytu budżetowego.

Deficyt budżetowy - jest to nadwyżka wydatków państwa w stosunku do jego dochodów.

Może on wynikać z:

błędne koło zwiększani deficytu budżetowego

Sposoby finansowania deficytu budżetowego

  1. Drastyczne cięcia w wydatkach budżetowych. Powoduje to jednak zmniejszenie realnych wydatków rzeczowych oraz pogorszenie sytuacji materialnej pracowników sfery budżetowej. Tego rodzaju cięcia spowodują tylko chwilową poprawę sytuacji. W rezultacie to, co budżet zyska w wyniku zmniejszenia wydatków, straci na zmniejszonych wpływach spowodowanych obniżeniem dochodu narodowego.
  2. Zaciąganie kredytów w bankach. Ta forma finansowania zmniejsza jednak możliwości kredytowe sektora prywatnego i może spowodować podniesienie stóp % kredytów. Nazywa się to efektem wypierania.
  3. Najpowszechniejszą forma finansowania deficytu budżetowego jest dług publiczny. Metoda ta polega na tym, że skarb państwa emituje obligacje i sprzedaje je na wolnym rynku bankom komercyjnym, instytucjom ubezpieczeniowym, przedsiębiorstwom oraz podmiotom osobom indywidualnym.

[1] 2 3 4

Tagi   budżet państwa   deficyt budżetowy   ekonomia