Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 13

Definicja produktu. Struktura i cykl życia produktu

Produktem w ujęciu marketingowym jest każde dobro lub usługa zdolne zaspokoić potrzeby nabywców. Cykl życia produktu – obejmuje okres od chwili wejścia produktu na rynek do chwili jego wycofania z rynku.

Wprowadzenie wyrobu na rynek

Wzrost sprzedaży produktu Dojrzałość i nasycenie rynku Spadek sprzedaży produktu i wycofanie z rynku

W miarę wzrostu społeczno-ekonomicznego oraz stopnia zamożności społeczeństwa cykl życia produktu ulega znacznemu skróceniu.

1 [2]

Tagi   cykl życia produktu   definicja produktu   marketing i przedsiębiorczość   produkt