Pytania na egzamin magisterski - Informatyka Gospodarcza - pytanie 11

Definicja i cechy podejścia procesowego

Podaj definicję i cechy podejścia procesowego w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Proces – zbiór, zestaw działań (czynności) zmierzających do osiągnięcia konkretnego efektu. Podział procesów:

  1. Procesy, dostarczające określonej wartości klientom spoza firmy (procesy zewnętrzne - biznesowe)
  2. Procesy, o zasięgu wewnętrznym i służące przede wszystkim jako wspomagane dla tych pierwszych

Proces biznesowy – zbiór działań wewnątrz firmy, których celem jest dostarczenie klientowi konkretnej usługi lub produktu. Jego przebieg ma charakter dynamiczny, jego realizacja jest rozciągnięta w czasie, angażując różnorodne zasoby dostępne w przedsiębiorstwie: ludzi, materiały, kapitał, itp..

Cechy podejścia procesowego:

W firmie skoncentrowanej na procesach w centrum uwagi jest wynik końcowy, czyli usatysfakcjonowanie klienta, nie zaś indywidualne działania do niego prowadzące.

Tagi   podejście procesowe   proces   techniki zarządzania   zarządzanie