Pytania na egzamin magisterski - Informatyka Gospodarcza - pytanie 9

Prognoza. Zdefiniuj pojęcie prognozy. Wymień i omów reguły prognozowania

Etapy procesu prognozowania

Jeśli chodzi o reguły prognozowania to wydaje mi się, że bardziej chodzi o jego etapy, które powinny być konsultowane z odbiorcą prognozy, który na ogół jest dobrym znawcą praktycznej strony obserwowanego zjawiska.

  1. Sformułowanie zadania prognostycznego - określenie zjawiska, zmienne, cel, wymagania dotyczące dopuszczalności oraz horyzontu.
  2. Podanie przesłanek prognostycznych - hipotezy o czynnikach kształtujących zjawisko, deklaracja prognosty co do postawy wobec przyszłości zjawiska oraz określenie zbioru danych potrzebnych do sporządzenia prognozy.
  3. Wybór metody prognozowania - jest konsekwencją zaakceptowanych przesłanek prognostycznych.
  4. Wyznaczenie prognozy - zgodne ze schematem wybranych metod prognostycznych.
  5. Ocena dopuszczalności prognozy - czy zgodna z żądaniami odbiorcy określonymi w pkt. 1. Ewentualne zmiany dotyczące horyzontu czasowego, czy jakości danej prognozy.
  6. Weryfikacja prognozy - określeni trafności, za pomocą błędów prognozy ex post (zmienne ilościowe) lub porównanie prognozy i stanu faktycznego (zmienne jakościowe).

1 [2]

Tagi   informatyka gospodarcza   prognozowanie