Makroekonomia

Wydatki budżetu państwa

wydatki na obronę narodową, kulturę, ochronę zdrowia, inwestycje...

Wielkość i struktura wydatków budżetu państwa wskazuje na zakres i kierunki działalności państwa. Można wyróżnić:

Wydatki budżetowe charakteryzują się wysokim stopniem inercji (bezwładu). Bardzo trudno jest ograniczyć ich rozmiary i zahamować tempo wzrostu. W większości państw poważną i trwałą pozycję w wydatkach budżetu stają się wydatki związane z obsługą długu publicznego (procenty płacone od sprzedanych obligacji, bonów i innych państwowych papierów wartościowych).

Wydatki państwa (2005 r.) => -35000,0 mld => Deficyt budżetowy

Deficyt budżetowy i dług publiczny

Deficyt budżetowy to nadwyżka wydatków budżetu państwa nad jego dochodem. Dług publiczny to forma pokrywania deficytu budżetowego.

Tagi   budżet państwa   deficyt budżetowy   makroekonomia   wydatki