Makroekonomia

System pieniężno-kredytowy

Pieniądz to powszechnie akceptowalny towar za pomocą którego dokonuje się wymiany towarów i usług (pieniądz - towar, który jest ekwiwalentem wszystkich innych towarów).

Funkcje pieniądza

System pieniężny

Współczesne systemy pieniężne charakteryzują się następującymi cechami:

Tagi   kredyty   makroekonomia   pieniądz