Makroekonomia

Nieilościowa teoria pieniądza (monetaryzm)

Teoria ta powstaje w latach 50-tych. Jej autorem jest Milton Friedman.

Jego zdaniem popyt na pieniądz zależy od:

Nieilościowa teoria pieniądza analizuje popyt na pieniądz w ujęciu realnym ponieważ pieniądz jest ceniony przede wszystkim dlatego, że umożliwia nabywanie konkretnych dóbr. Realny popyt na pieniądz to nominalne zasoby pieniądza odniesione do przeciętnego poziomu cen (L/P).
L/P=f(Y,r)

Podsumowując można wskazać, że popyt na pieniądz zależy od realnego dochodu narodowego i stopy procentowej. W praktyce również od np. zwyczajów płatniczych, powszechności kart kredytowych, udziału transakcji w formie bezgotówkowej.

Tagi   dochód   kredyty   makroekonomia   milton friedman   monetaryzm   pieniądz   popyt   stopy procentowe