Makroekonomia

Krańcowa skłonność do konsumpcji

W literaturze ekonomicznej opisuje się efekt bogactwa, efekt majątkowy jako zmiany wydatków konsumpcyjnych wynikające ze zmiany realnej wartości majątku.

Keynes wprowadza pojęcie funkcji konsumpcji czyli związku między wydatkami konsumpcyjnymi, a bieżącymi dochodami. W skali makro oznacza to poziom łącznych wydatków konsumpcyjnych przy różnych poziomach dochodu narodowego.

Zależność pomiędzy wydatkami konsumpcyjnymi a poziomem dochodu narodowego wskazuje na:

KNK

Krańcowa skłonność do oszczędzania

Krańcowa skłonność do oszczędzania to przyrost oszczędności wynikający z przyrostu dochodu narodowego.

KSO KSO

(ADp - agregatowy popyt)

delta Y

po podzieleniu stronami przez

delta Y

mamy

KSK plus KSO

Tagi   dochód   keynes   konsumpcja   makroekonomia   podatki