Makroekonomia

Funkcje banków

Rola banku we współczesnej gospodarce jest ogromna. Podstawowe funkcje banków to:

Ilość pieniądza w obiegu zależy nie tylko od jego emisji przez bank centralny, oddziaływują na nią również banki komercyjne udzielając kredytów. Bank centralny reguluje działalność banków komercyjnych ustalając tzw. stopę rezerwy obowiązkowej. Jest to minimalny stosunek rezerw gotówkowych banku do wkładów/depozytów. Z pozostałych po uwzględnieniu rezerw obowiązkowych depozytów bank może udzielić kredytów. Udzielając kredytów bank kreuje pieniądz w gospodarce.

BankiDepozytyRezerwy obowiązkowe przy stopie 3.5%Możliwości kredytowe (tzw. rezerwy nieobowiązkowe)
A100035965
B96533.77931.23
C931.23--

Podaż pieniądza bankowego wynikająca z działalności kredytowej banków zależy od stopy rezerw obowiązkowych. Można policzyć tzw. współczynnik kreacji depozytów, który jest odwrotnością stopy rezerwy obowiązkowej. KDP=1/ZRO

Tagi   bank centralny   banki   bankowość   gospodarka   kredyty   makroekonomia   odsetki   pieniądz